English version
Azərbaycanca
Xarici antikorrupsiya orqanları
29.04.2009 / 00:00

Bulgaria
Commission for the coordination of activities for combating Corruption

http://www.acc.government.bg

France
Service Central de la Prévention de la Corruption (SCPC)

http://www.justice.gouv.fr/minister/minscpc.htm

Latvia
Corruption Prevention and Combating Bureau

www.knab.lv

Lithuania
Special Investigation Service

www.stt.lt

Norway
�?KOKRIM-Anti-Corruption Team

www.okokrim.no

Portugal
Central Department for investigation and Prosecution

www.pgr.pt

Romania
National-Anti Corruption Prosecutor’s Office (NAPO)

www.pna.ro

Macedonia
State Commission for Prevention of Corruption (DKSK)

http://www.dksk.org.mk/eng/info.asp

Montenegro (Serbia and Montenegro)
Anti-Corruption initiative agency

www.vlada.cg.yu

Hong-Kong ICAC
Independent Commission against Corruption

www.icac.org.hk/eng/main/index.html

Singapore
The Corrupt Practices Investigation Bureau

www.cpib.gov.sg/aboutus.htm

Australia ICAC
Independent Commission against Corruption

www.icac.nsw.gov.au/

Korrupsiyanın səviyyəsini azaltmaq üçün hansı tədbirin həyata keçirilməsini daha vacib hesab edirsiniz?
Dövlət orqanlarının fəaliyyətində şəffaflığın artırılması
Dövlət orqanlarının fəaliyyətinə ictimai nəzarətin gücləndirilməsi
Qanunların təkmilləşdirilməsi
Dövlət qulluğuna yeni kadrların cəlb edilməsi
Korrupsiya hüquqpozmaları törətmiş məmurlara qarşı cəza tədbirlərinin gücləndirilməsi
Məhkəmələrin müstəqilliyinin gücləndirilməsi
Əhalinin hüquqi cəhətdən maarifləndirilməsinin artırılması
Antikorrupsiya mədəniyyətinin formalaşdırılması
Məmurların, büdcə təşkilatlarında işləyənlərin əməkhaqqılarının artırılması
Məmurların gəlirləri barədə ictimaiyyətə məlumat verilməsi
Korrupsiya hüquqpozmaları barədə məlumat verənlərin dövlət tərəfindən həvəsləndirilməsi və müdafiə olunması
Dövlət orqanlarının fəaliyyəti barədə informasiya əldə edilməsinin asanlaşdırılması
Səs ver
Nəticə