English version
Azərbaycanca
Beynəlxalq təşkilatlar və QHT-lər
29.04.2009 / 00:00

Council of Europe Group of States Against Corruption (GRECO)

http://www.greco.coe.int

United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC

http://www.unodc.org/unodc

World Bank Institute Governance & Anti-Corruption

http://www.worldbank.org/wbi/governance/

World Bank Anticorruption İnitiative

http://www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt

Organization for Economic Co-operation and Development

http://www.oecd.org

Anti Corruption Network for Transition Economies (OECD)

http://www.anticorruptionnet.org

Transparency International

http://www.transparency.org

Transparency International Azerbaijan

http://www.transparency-az.org

Anti-Corruption Network for Transition Economies

http://www.nobribes.org

Freedom House

http://www.freedomhouse.org

Azerbaijan Young Lawyers' Union (AYLU)

http://www.anticorruption.az

For improving transparency in Extractive Industry (EITI)

http://www.eiti-az.org/ts_gen/azl/index.htm


Korrupsiyanın səviyyəsini azaltmaq üçün hansı tədbirin həyata keçirilməsini daha vacib hesab edirsiniz?
Dövlət orqanlarının fəaliyyətində şəffaflığın artırılması
Dövlət orqanlarının fəaliyyətinə ictimai nəzarətin gücləndirilməsi
Qanunların təkmilləşdirilməsi
Dövlət qulluğuna yeni kadrların cəlb edilməsi
Korrupsiya hüquqpozmaları törətmiş məmurlara qarşı cəza tədbirlərinin gücləndirilməsi
Məhkəmələrin müstəqilliyinin gücləndirilməsi
Əhalinin hüquqi cəhətdən maarifləndirilməsinin artırılması
Antikorrupsiya mədəniyyətinin formalaşdırılması
Məmurların, büdcə təşkilatlarında işləyənlərin əməkhaqqılarının artırılması
Məmurların gəlirləri barədə ictimaiyyətə məlumat verilməsi
Korrupsiya hüquqpozmaları barədə məlumat verənlərin dövlət tərəfindən həvəsləndirilməsi və müdafiə olunması
Dövlət orqanlarının fəaliyyəti barədə informasiya əldə edilməsinin asanlaşdırılması
Səs ver
Nəticə