English version
Azərbaycanca
Digər strukturlar
29.04.2009 / 00:00
Milli Elmlər Akademiyası
http://www.judicialcouncil.gov.az
Milli Bank
http://www.nba.az
Dövlət Neft Şirkəti
http://www.socar.gov.az
Dövlət Neft Fondu

http://www.oilfund.az

Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyası
http://www.commission-anticorruption.gov.az
Bakı Fond Birjası
http://www.bse.az
Dövlət Yol Polisi
http://www.dyp.gov.az
Korrupsiyanın səviyyəsini azaltmaq üçün hansı tədbirin həyata keçirilməsini daha vacib hesab edirsiniz?
Dövlət orqanlarının fəaliyyətində şəffaflığın artırılması
Dövlət orqanlarının fəaliyyətinə ictimai nəzarətin gücləndirilməsi
Qanunların təkmilləşdirilməsi
Dövlət qulluğuna yeni kadrların cəlb edilməsi
Korrupsiya hüquqpozmaları törətmiş məmurlara qarşı cəza tədbirlərinin gücləndirilməsi
Məhkəmələrin müstəqilliyinin gücləndirilməsi
Əhalinin hüquqi cəhətdən maarifləndirilməsinin artırılması
Antikorrupsiya mədəniyyətinin formalaşdırılması
Məmurların, büdcə təşkilatlarında işləyənlərin əməkhaqqılarının artırılması
Məmurların gəlirləri barədə ictimaiyyətə məlumat verilməsi
Korrupsiya hüquqpozmaları barədə məlumat verənlərin dövlət tərəfindən həvəsləndirilməsi və müdafiə olunması
Dövlət orqanlarının fəaliyyəti barədə informasiya əldə edilməsinin asanlaşdırılması
Səs ver
Nəticə